Ngày 27/9/2013, tại Ninh Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ) và Công ty Đạm Ninh Bình (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) tổ chức lễ ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng giai đoạn 2013 - 2014.

Trên cơ sở hợp tác lâu dài và toàn diện giữa các bên, BIDV tiếp tục là Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn lớn nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đạm Ninh Bình với tổng giá trị 800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV đã và đang cung cấp các sản phẩm phi tín dụng để đáp ứng nhu cầu của Công ty Đạm Ninh Bình như bảo hiểm tài sản nhà máy thông qua Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC); các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên đang lao động và công tác tại Công ty như trả lương tự động, phát hành thẻ ATM, thẻ VISA, bảo hiểm nhân thọ...

Ngoài những chính sách ưu đãi đặc thù dành cho Nhà máy Đạm Ninh Bình, BIDV đã có những chương trình hỗ trợ hoạt động các đại lý, nhà phân phối sản phẩm Đạm Ninh Bình trên toàn quốc như cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ 100% phí chuyển tiền của đại lý thanh toán cho Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Với lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, nguồn vốn tín dụng ngắn hạn của BIDV đã góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy Đạm Ninh Bình được thông suốt trong thời gian vừa qua./.