Ngày 19/1, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thụy nhấn mạnh Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện lớn mở đầu cho thập niên thứ hai của thế kỷ 21.

Đại hội đã tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ đặt ra từ Đại hội lần thứ X, định ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 10 năm tới và bầu chọn ban lãnh đạo trung ương khóa mới.

Ông Vương Gia Thụy nêu rõ trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam không ngừng được đẩy mạnh, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đất nước có nhiều thay đổi.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, nhân dân Việt Nam sẽ đoàn kết nhất trí, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, quán triệt thực hiện tinh thần của Đại hội lần thứ XI, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp Đổi mới, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông nêu rõ dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các nhà lãnh đạo hai nước cùng nỗ lực chung của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển.

Về chính trị, hai bên tích cực đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giao lưu nhằm nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ hợp tác kinh tế không ngừng được đẩy mạnh với kim ngạch thương mại song phương vượt 30 tỷ USD trong năm 2010.

Về giao lưu giữa hai Đảng, hai bên đã tổ chức được 6 lần hội thảo lý luận, giao lưu đoàn thể được tiến hành thường xuyên, trao đổi cán bộ tiến triển thuận lợi. Các hoạt động giao lưu nhân dân trong “Năm hữu nghị Việt-Trung” diễn ra thuận lợi, Đại hội thanh niên Trung-Việt thành công rực rỡ, có ảnh hưởng sâu rộng.

Ông Vương Gia Thụy nhấn mạnh củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt-Trung là phù hợp với lợi ích căn bản của hai Đảng và nhân dân hai nước, là chính sách kiên định của Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Phía Trung Quốc kiên định phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần "4 tốt" (bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt), tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi cấp cao, tăng cường lòng tin, đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, mở rộng giao lưu nhân dân, xử lý ổn thỏa những vấn đề trong quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt lên tầm cao mới./.