Hội nghị liên ngành cấp bộ trưởng đánh giá giữa kỳ thực hiện "Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN" đã diễn ra ngày 27/8, tại Hà Nội.

Hội nghị do Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh đồng chủ trì.

Hội nghị nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch tại Việt Nam, những thành tựu đã đạt được, xác định các khó khăn và các khuyến nghị để vượt qua thách thức trong quá trình triển khai Kế hoạch nhằm góp phần đạt được các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Hội nghị cũng là cơ hội tốt để các bộ, ngành chia sẻ kết quả thực hiện Kế hoạch ở Việt Nam bao gồm tính phù hợp, tính hiệu quả, tác động kế hoạch tổng thể, mức độ lồng ghép của kế hoạch với các chương trình và các dự án của Việt Nam.

Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 14 tổ chức tại Thái Lan từ 28/2 đến 1/3/2009.

Các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội rất rộng, đa dạng, liên quan đến môi trường sống, quyền và phúc lợi của con người, đặc biệt là đối với các nhóm yếu thế; phù hợp với mong muốn của tất cả các nước ASEAN.

Việc thực hiện có hiệu quả "Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN" sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 hướng tới một ASEAN chăm sóc và chia sẻ.

Nhận thức được tầm quan trọng của "Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN," Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào việc triển kế hoạch này ở cả cấp quốc gia và khu vực.

Trên bình diện quốc gia, từ năm 2009-2012, Việt Nam đã lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu chung của Cộng đồng trong các chương trình dự án có liên quan và đã đạt được tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực xã hội, giáo dục, văn hóa, môi trường, khoa học công nghệ… hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng về kinh tế, đa dạng về văn hóa, ổn định về xã hội vào năm 2015.

Trên bình diện khu vực, Việt Nam đã tích cực đưa ra các ưu tiên để triển khai kế hoạch này như thúc đẩy an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường quyền và phúc lợi đối với nhóm yếu thế, ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường bền vững.

Đặc biệt trong năm 2010, khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị là Chủ tịch ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Chủ tịch của Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 3 và lần thứ 4, Việt Nam đã rất nỗ lực trong quá trình xây dựng các tuyên bố của ASEAN trong lĩnh vực môi trường, phát triển nguồn nhân lực và phúc lợi xã hội đối với phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 9 được tổ chức tại Brunei Darassalam từ ngày 20 đến 24/3, các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đã thống nhất tiến hành đánh giá giữa kỳ việc thực hiện "Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN" ở cả cấp quốc gia và khu vực. Việt Nam đã tích cực và có trách nhiệm trong việc triển khai sáng kiến này./.

Phúc Hằng (TTXVN)