Đánh giá tác động hội nhập để tìm hướng phát triển là mục tiêu được đặt ra tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, khai mạc ngày 5/12 tại Hà Nội.

Với sự góp mặt của hơn 800 học giả trong nước và quốc tế đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hội thảo tập trung vào chủ đề "Việt Nam - Hội nhập là con đường phát triển của đất nước"; trong đó có các nghiên cứu về Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật, môi trường, nông nghiệp, giáo dục…

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, Hội thảo là cơ hội rất tốt để Đảng, Nhà nước lắng nghe, tập hợp những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực ở Việt Nam.

“Những nghiên cứu này sẽ là cơ sở để các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển phù hợp trong tiến trình xây dựng một nền kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường phát triển hài hoá, bền vững”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo giáo sư Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, từ hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất năm 1998, hội thảo lần này được tổ chức quy mô lớn nhất, với yêu cầu, nội dung cụ thể, thống nhất.

Các nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá mức độ hội nhập hiện nay của Việt Nam, các điều kiện để Việt Nam hội nhập sâu rộng cũng như các rào cản, thách thức, với tính liên ngành cao.

Hội thảo cũng sẽ là dịp để các chuyên gia trong nước lắng nghe và tiếp tuc, trao đổi kinh nghiệm giữa các nền kinh tế, kịp thời đưa ra những dự báo về tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Ngay sau phiên họp toàn thể, Hội thảo chia ra 18 tiểu ban về từng lĩnh vực chuyên sâu để thảo luận trong 3 ngày làm việc./.

(Hải Vân/Vietnam+)