Danh sách 61 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020

63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, 61 tỉnh, thành đã bầu Bí thư nhiệm kỳ mới.
(Vietnam+)