Đồng chí Lê Duẩn. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ban bí thư Trung ương Đảng khóa III (1960-1976)

1. LÊ DUẨN

2. PHẠM HÙNG

3. LÊ ĐỨC THỌ

4. NGUYỄN CHÍ THANH

5. HOÀNG ANH

6. TỐ HỮU

7. LÊ VĂN LƯƠNG

8. NGUYỄN VĂN TRÂN
(bổ sung từ tháng 1-1961)