Đồng chí Nguyễn Văn Linh. (Nguồn: TTXVN)

Ban bí thư Trung ương Đảng khóa IV (1976 – 1982)

1. LÊ DUẨN

2. LÊ ĐỨC THỌ

3. NGUYỄN DUY TRINH

4. NGUYỄN VĂN LINH (NGUYỄN VĂN CÚC)

5. TỐ HỮU

6. XUÂN THỦY

7. NGUYỄN LAM

8. SONG HÀO

9. LÊ QUANG ĐẠO

10. TRẦN QUỐC HOÀN
(bổ sung từ năm 1980)

11. LÊ THANH NGHỊ (bổ sung từ tháng 3-1980)