Đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)

Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VIII (1996-2001)

1. ĐỖ MƯỜI

2. LÊ ĐỨC ANH

3. VÕ VĂN KIỆT

4. LÊ KHẢ PHIÊU

5. NGUYỄN TẤN DŨNG

6. NÔNG ĐỨC MẠNH
(bổ sung từ tháng 1-1998)

7. PHẠM THẾ DUYỆT (bổ sung từ tháng 10-1998)