Sáng 19/1, tại phiên bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XI như sau:

I- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:

1- Đồng chí Trương Tấn Sang

2- Đồng chí Phùng Quang Thanh

3- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng

4- Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

5- Đồng chí Lê Hồng Anh

6- Đồng chí Lê Thanh Hải

7- Đồng chí Tô Huy Rứa

8- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

9- Đồng chí Phạm Quang Nghị

10- Đồng chí Trần Đại Quang

11- Đồng chí Tòng Thị Phóng

12- Đồng chí Ngô Văn Dụ

13- Đồng chí Đinh Thế Huynh

14- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

II- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

III- Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư gồm:

1- Đồng chí Ngô Xuân Lịch

2- Đồng chí Trương Hòa Bình

3- Đồng chí Hà Thị Khiết

4- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

IV- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI gồm 21 đồng chí, do đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI./.