Chủ tịch Hồ Chí Minh


Danh sách Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III

​ỦY VIÊN CHÍNH THỨC


1. HỒ CHÍ MINH

2. LÊ DUẨN

3. TRƯỜNG CHINH

4. PHẠM VĂN ĐỒNG

5. PHẠM HÙNG

6. VÕ NGUYÊN GIÁP

7. LÊ ĐỨC THỌ

8. NGUYỄN CHÍ THANH

9. NGUYỄN DUY TRINH

10. LÊ THANH NGHỊ

11. HOÀNG VĂN HOAN

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1. VĂN TIẾN DŨNG (chính thức từ năm 1972)

2. TRẦN QUỐC HOÀN (chính thức từ năm 1972)