Đồng chí Võ Nguyên Giáp. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV

Ủy viên chính thức

1. LÊ DUẨN

2. TRƯỜNG CHINH

3. PHẠM VĂN ĐỒNG

4. PHẠM HÙNG

5. LÊ ĐỨC THỌ

6. VÕ NGUYÊN GIÁP

7. NGUYỄN DUY TRINH

8. LÊ THANH NGHỊ

9. TRẦN QUỐC HOÀN

10. VĂN TIẾN DŨNG

11. LÊ VĂN LƯƠNG

12. NGUYỄN VĂN LINH (NGUYỄN VĂN CÚC)

13. VÕ CHÍ CÔNG ( VÕ TOÀN)

14. CHU HUY MÂN


Ủy viên dự khuyết

1. TỐ HỮU (chính thức từ tháng 3-1980)

2.VÕ VĂN KIỆT

3. ĐỖ MƯỜI