Đồng chí Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)


Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX:

1. NÔNG ĐỨC MẠNH

2. TRẦN ĐỨC LƯƠNG

3.PHAN VĂN KHẢI

4. NGUYỄN VĂN AN

5. NGUYỄN MINH TRIẾT


6. NGUYỄN TẤN DŨNG

7. LÊ MINH HƯƠNG

8. NGUYỄN PHÚ TRỌNG

9. PHAN DIỄN

10. LÊ HỒNG ANH

11. TRƯƠNG TẤN SANG

12. PHẠM VĂN TRÀ

13. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

14.TRẦN ĐÌNH HOAN

15. NGUYỄN KHOA ĐIỀM