Đồng chí Nông Đức Mạnh. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII

1. ĐỖ MƯỜI

2. LÊ ĐỨC ANH

3. VÕ VĂN KIỆT

4. NÔNG ĐỨC MẠNH

5. LÊ KHẢ PHIÊU

6. ĐOÀN KHUÊ

7. PHAN VĂN KHẢI

8. NGUYỄN MẠNH CẦM

9. NGUYỄN ĐỨC BÌNH

10. NGUYỄN VĂN AN

11. PHẠM VĂN TRÀ

12. TRẦN ĐỨC LƯƠNG

13. NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ

14. TRƯƠNG TẤN SANG

15. LÊ XUÂN TÙNG

16. LÊ MINH HƯƠNG

17. NGUYỄN ĐÌNH TỨ

18. PHẠM THẾ DUYỆT

19. NGUYỄN TẤN DŨNG

20. PHẠM THANH NGÂN (bổ sung từ tháng 12-1997)

21. NGUYỄN MINH TRIẾT
(bổ sung từ tháng 12-1997)

22. PHAN DIỄN (bổ sung từ tháng 12-1997)

23. NGUYỄN PHÚ TRỌNG (bổ sung từ tháng 12-1997)