Ngày 10/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện dự án hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp Công nghệ thông tin," với sự tham dự của đại diện các cơ sở đào tạo và hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết Dự án "Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp" được xây dựng theo nội dung của Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 3/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam."

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho doanh nghiệp, gồm đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, công nghệ mới; đào tạo về kỹ năng quản lý trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số. Dự án cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phần mềm và nội dung số từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đối tượng tham gia các khóa đào tạo là nhân lực đang làm việc trong các tổ chức hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm hoặc nội dung thông tin số. Có khoảng 5.000 lượt người được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn của Dự án trong thời gian 2 năm kể từ năm 2011. Các khóa đào tạo tập trung vào ba nội dung: đào tạo theo chứng chỉ quốc tế; đào tạo kỹ thuật và đào tạo kỹ năng mềm.

Trong quá trình xây dựng dự án, Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn đã khảo sát, bàn bạc lấy ý kiến một số doanh nghiệp phần mềm và nội dung số lớn như FSOFT, MISA, CMC, TMA, VIETTEL...; các đơn vị đào tạo tin học có uy tín như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học FPT; bộ phận đào tạo của các tập đoàn công nghệ thông tin nổi tiếng thế giới: Microsoft, Oracle, Cisco... Từ đó, xây dựng các khóa đào tạo phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ thông tin./.