Sáng nay (27/2), các thí sinh bước vào môn Tổ hợp Khoa học xã hội. Đây cũng là nhóm bài thi cuối cùng của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018.

Dưới đây là đáp án đề thi môn Lịch sử và Địa lý của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018:

Đáp án đề thi môn lịch sử.

Đáp án đề thi môn Địa lý.