Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đang đẩy mạnh điều chuyển hàng tới các kho trung chuyển tại các khu vực trên toàn quốc, phân bổ hàng hợp lý giữa các vùng miền để cung ứng kịp thời nhu cầu phân bón khi vụ Đông Xuân đang vào thời kỳ cao điểm.

Theo kế hoạch, trong quý 1 năm nay, Tổng công ty sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 216.000 tấn đạm Phú Mỹ và sẽ triển khai nhập khẩu khoảng 50.000 tấn phân bón các loại, cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu thị trường.

Dự kiến trong năm 2011, Tổng Công ty sẽ sản xuất 770.000 tấn urea Phú Mỹ và tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu 250.000 tấn phân bón các loại.

Trong năm 2010, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã sản xuất 800.000 tấn urea Phú Mỹ, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 5,9% so với năm 2009 và nhập khẩu gần 150.000 tấn phân bón các loại (chủ yếu là urea) để phục vụ nhu cầu trong nước.

Tổng doanh thu trong năm 2010 đạt 6.400 tỷ đồng, tương đương 113% kế hoạch năm và đạt 1.850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 184% kế hoạch năm, tăng 21,7% so với năm trước./.