Năm 2018, HNX đã tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 10 phiên IPO, 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua. (Ảnh minh họa. Nguồn: HNX/Vietnam+)

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, trong tháng Một, HNX đã tổ chức 1 phiên đấu giá thoái vốn 692.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

[Đâu là những hoài nghi và lo lắng sai lầm về Hiệp định CPTPP?]

Cụ thể trong phiên đấu giá, khối lượng đặt mua đạt hơn 575 cổ phần, bằng 83% số cổ phần chào bán. Và, đây cũng là số cổ phần trúng giá với tổng số tiền thu được là 7,1 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1,4 tỷ đồng.

Thống kê từ HNX, năm 2018, Sở đã tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 10 phiên IPO, 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đấu giá đạt 2,01 tỷ cổ phần và tổng khối lượng trúng giá đạt 1,09 tỷ cổ phần, tỷ lệ thành công 54% và gấp 3 lần khối lượng cổ phần trúng giá năm 2017.

Theo đó, tổng giá trị cổ phần trúng giá trong năm đã đạt 21.070 tỷ đồng và gấp 4 lần so với năm 2017. Kết quả, tổng thặng dư vốn cổ phần đã đạt hơn 10.000 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2.800 tỷ đồng./.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)