Ngày 4/6, theo thông tin từ  Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC), phiên đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 6/2009 đã không thành công.

Nguyên nhân do lãi suất trần đưa ra thấp hơn so với kỳ vọng của các thành viên tham gia đấu thầu.

Trái phiếu lần này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã thu hút 2 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký là 150 tỷ đồng (khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng).

Lãi suất đăng ký cao nhất và thấp nhất là 9,2%/năm, trong khi mức lãi suất trần chỉ là 8,8%/năm. Còn đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký là 100 tỷ đồng (khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng).

Mức lãi suất đăng ký cao nhất và thấp nhất là 9,5%/năm, trong khi mức lãi suất trần chỉ là 8,9%/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)