Ngày 1/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho hai loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ lên đến 2.425 tỷ đồng.

Lãi suất đăng ký thầu thấp nhất là 12%/năm và cao nhất là 12,5%/năm.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 8 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 2.567 tỷ đồng.

Lãi suất dự thầu thấp nhất là 12%/năm và cao nhất lên tới 13,5%/năm.

Kết thúc phiên đấu thầu, có 1.925 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được trúng thầu với lãi suất trúng thầu là 12,28%/năm và 1.867 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được trúng thầu với lãi suất trúng thầu là 12,4%/năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, kết quả đấu thầu trái phiếu cả hai kỳ hạn đều được phát hành vào ngày 6/9/2011 và ngày đáo hạn lần lượt là năm 2014 và năm 2016./.

Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)