Theo Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 27/2 đã tổ chức đấu thầu Trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước phiên 3/2012.

Trái phiếu Chính phủ được đấu thầu với tên gọi Tín phiếu Kho bạc, phát hành bằng VND với mã số CP2B036 theo hình thức ghi sổ.

Đây là loại Trái phiếu Chính phủ chiết khấu có phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất với tỷ lệ cạnh tranh lãi suất 0%. Tổng khối lượng tín phiếu gọi thầu đợt này là 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 364 ngày. Sau phiên đấu thầu tín phiếu, ngày 29/2 tới sẽ phát hành/thanh toán tín phiếu và ngày đến hạn thanh toán là ngày 27/2/2013.

Trước đó, ngày 13/2 và 20/2 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu giá Trái phiếu Chính phủ phiên 1 và 2 của năm nay với khối lượng tín phiếu gọi thầu mỗi đợt là 1.000 tỷ đồng. Số Trái phiếu Chính phủ được đấu giá tại cũng có hình thức tương tự và đều cùng kỳ hạn 364 ngày.

Phiên 1 được phát hành/thanh toán từ ngày 15/2 vừa qua và 13/2/2013 đến hạn thanh toán; phiên 2 phát hành/thanh toán tín phiếu ngày 22/2 vừa qua và hạn thanh toán đến ngày 20/2/2013.

Như vậy, trong tháng Hai này, số lượng tín phiếu gọi thầu qua 3 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước đã lên tới 3.000 tỷ đồng./.

Thu Hằng (TTXVN)