Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) cho biết ngày 17/6 sẽ tổ chức đầu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Số trái phiếu này được Chính phủ bảo lãnh phát hành.

Số trái phiếu đấu thầu đợt này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, khối lượng gọi thầu là 300 tỷ đồng, phát hành ngày 19/6/2009 và ngày đáo hạn là 19/6/2012. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu là 200 tỷ đồng, ngày phát hành là 19/6/2009 và ngày đáo hạn là 19/6/2014.

Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, được niêm yết tại HaSTC và thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu từ doanh thu hàng năm từ nguồn thu phí giao thông đoạn đường cao tốc Nội Bài  ào Cai theo phương án tài chính của dự án.

Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu. Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 17/6 và kết quả đấu thầu sẽ được công bố cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)