Đầu tư của ASEAN đóng góp đáng kể trong sự phát triển của Việt Nam

Tính đến cuối tháng 5/2020, vốn FDI đăng ký của các nhà đầu tư từ ASEAN đạt gần 81,9 tỷ USD, chiếm 21,7% tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)