Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng Một, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017.

[Tháng Một: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 20,9%]

Cụ thể, vốn do trung ương quản lý đạt 3.192 tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn do địa phương quản lý đạt 12.983 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch và tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Hà Nội đạt 2.096 tỷ đồng, bằng 5,5% kế hoạch và Thành phố Hồ Chí Minh đạt 603 tỷ đồng, bằng 1,5% kế hoạch./.