Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV) sẽ chốt danh sách chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 vào ngày 28/4, với tỷ lệ  35% (một cổ phiếu được sẽ được 3.500 đồng) và thời gian thanh toán là ngày 16/5.

Với khối lượng 57,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị tiền mặt Công ty ​dự kiến chia cho cổ đông là 201,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu Công ty đạt  5.735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 239 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 11/4,  Hội đồng cổ đông đã thông qua phương án kinh doanh năm 2017, ước doanh thu đạt 6.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đồng và duy trì mức cổ tức 35%.

Phiên giao dịch ngày 18/4, cổ phiếu CAV chốt phiên ở mức giá 59.700 đồng/cổ phiếu./.