Ngày 23/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 199/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 4 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088).

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, sau 4 tháng triển khai Đề án 2008, với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của các Bộ, ngành chức năng cũng như của các địa phương, việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép trước đây diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nay đã cơ bản được ngăn chặn, đẩy lùi; nguy cơ dịch cúm gia cầm đã giảm nhiều.

Mặt khác, việc nuôi gà trong nước đã có phục hồi và bước đầu đã hình thành mối liên kết giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ; các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này đã được thống nhất thực hiện kiên quyết, nghiêm minh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới các bộ, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, hoàn thành mục tiêu của đề án.

Trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu: Bộ Công Thương tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò cơ quan thường trực thực hiện Đề án 2088; hướng dẫn các địa phương thực hiện báo cáo theo các nội dung cụ thể, nhất là việc báo cáo tình hình thực hiện cũng như đánh giá kết quả theo các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra dịch và cấp giấy kiểm dịch gia cầm, hướng dẫn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các cơ quan thú y cấp giấy kiểm dịch./.

(TTXVN)