Trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tiến độ thực hiện bước 2 Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Trong thời gian này, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ.

Các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Phú Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang các Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng tiếp tục triển khai thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Theo Bộ Nội vụ, trong tháng 10, cơ chế một cửa, liên thông tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương duy trì tốt. Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức đánh giá sự thoả mãn của khách hàng qua phiếu lấy ý kiến, được trên 90% tổ chức, cá nhân đánh giá tốt, thủ tục hồ sơ đơn giản, phục vụ tôn trọng, đúng mực, nhanh chóng. Bộ Giao thông-Vận tải tiếp tục duy trì cơ chế một cửa tại 23 Cảng vụ hàng hải.

Để đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư quy định trong thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng, thực hiện có hiệu quả. Tỉnh Lào Cai, các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên-Môi trường, Thông tin và Truyền thông... đã tổ chức họp trực tuyến. Văn phòng Chính phủ đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử Chính phủ, từng bước hình thành mạng thông tin hành chính điện tử trên internet của Chính phủ, tiến tới cung cấp các dịch vụ công trên internet...

Tại tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương đăng tải thủ tục hành chính trên trang web http://tipcgialai.vn/ , Sở Thông tin và Truyền thông triển khai mô hình văn phòng điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)