Day manh tong ket thuc tien, phat trien khoa hoc quoc phong hinh anh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trải qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao về nền chính trị-xã hội ổn định, độc lập chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Trong những thành tựu chung của đất nước, có phần đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh.

Là một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội và của Quốc gia, Học viện Quốc phòng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ và Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Học viện ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện đã luôn chú trọng xây dựng, đổi mới chương trình, nội dung với nhiều hình thức, biện pháp tổ chức sáng tạo, quyết liệt, trên tinh thần lấy người học làm trung tâm; tổ chức tốt 76 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 4.300 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục ngàn cán bộ cao cấp và cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho Quân đội.

Học viện đã chủ động nghiên cứu các đề tài, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới tư duy quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện Quốc phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các ban, bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu trong thời gian tới, Học viện Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trong đó cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Học viện không ngừng đổi mới công tác huấn luyện-đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng; đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo; chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng.

Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành một Trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Năm học 2018-2019, Học viện Quốc phòng đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác; chủ động, quyết liệt trong đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng tăng cường rèn luyện tư duy cho học viên, dành thời gian hơn cho các hoạt động tự học, thảo luận và nghiên cứu thực tế; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung cụ thể thiết thực.

Công tác huấn luyện-đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn, chất lượng ngày càng cao hơn. Học viện đã mở 28 lớp học tập trung cho gần 1.200 học viên; phong trào Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt ngày càng phát triển, có sức lan tỏa mạnh trong toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ.

Trải qua hơn 42 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu trong huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về đào tạo. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý của Học viện có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Các học viên là những cán bộ có kinh nghiệm trong thực tiễn, đã và đang vững vàng trên các cương vị lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bước vào năm học 2019-2020, Giám đốc Học viện Quốc phòng mong rằng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện phát huy tính tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong một nỗ lực chung vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Các học viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; tích cực chủ động tự học tập, tự rèn luyện, tự nghiên cứu hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng môn học, khóa học; thi đua học thực chất, thi kiểm tra và đánh giá kết quả thực chất.../.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)