Cuộc họp vòng 8 Tiểu ban kỹ thuật liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đã diễn ra từ ngày 23-25/2 tại thủ đô Phnom Penh.

Dựa trên cơ sở kết quả công tác phân giới, cắm mốc thực địa đã đạt được và tình hình thực tế của mỗi nước, hai bên nhất trí kiến nghị lên Ủy ban liên hợp hai nước về việc điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phân giới, cắm mốc đất liền Việt Nam-Campuchia từ năm 2009 đến 2012.

Để đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc, hai bên đã thống nhất các công việc tiến hành trong năm 2009 và trao đổi các giải pháp giải quyết những vướng mắc trên thực địa cũng như trong việc chuyển vẽ bản đồ ở các đoạn biên giới còn lại.

Hai bên cũng trao đổi công tác chuẩn bị cho cuộc họp vòng 3 Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam- Campuchia.

Tham gia cuộc họp, đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Ủy viên thường trực Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia làm trưởng đoàn. Dẫn đầu bên phía Campuchia là ông Long Visalo, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Trưởng Ban kỹ thuật liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Campuchia-Việt Nam làm trưởng đoàn.

Trước đó, các cuộc họp làm việc vòng 7 Nhóm chuyên gia kỹ thuật liên hợp và cuộc họp vòng 9 của Tổ nội nghiệp rà soát chuyển vẽ bản đồ biên giới Việt Nam - Campuchia cũng đã được hai bên đã tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)