DBSCL phan dau dat tang truong GDP 9-10% nam nay hinh anh 1Một góc thành phố Cần Thơ. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2014, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 9-10%.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 11 tỷ USD; thu ngân sách trên 38.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 237.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 37 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 6%, tạo việc làm cho trên 371.000 lao động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban chỉ đạo sẽ xúc tiến phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Quyết định 2270 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

Trước mắt, Ban chỉ đạo phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương trong khu vực tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ban chỉ đạo cũng triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giải quyết việc làm; phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ còn tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giám sát và điều tiết quan hệ cung cầu lao động trên thị trường, từng bước cơ cấu lại lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu các lĩnh vực kinh tế của ngành, vùng, địa phương, mà đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1792 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ và những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản; phân bổ vốn đầu tư phát triển tập trung ưu tiên trả nợ xây dựng cơ bản và những dự án có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014.

Ban chỉ đạo ưu tiên bố trí ngân sách cho xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; đẩy nhanh việc thực hiện xã hội hóa về giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; nâng cao hiệu quả đào tạo theo chính sách cử tuyển, dự bị đại học và thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với các thí sinh vùng Tây Nam Bộ; tăng cường công tác nắm tình hình quốc phòng-an ninh, kịp thời xử lý, không để xảy ra điểm nóng, tình huống bất ngờ...

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Chính phủ như đề án xây dựng đơn vị hành chính, khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương; đề án liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển sản xuất, tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và đào tạo nghề nông dân.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan tổ chức tốt các sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm hội chợ trong khuôn khổ MDEC - Sóc Trăng 2014...

Năm 2013, mặc dù bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng ước đạt 9,06%; hầu hết các ngành đều duy trì tốc độ tăng so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất, kinh doanh có tiến triển; lạm phát được kiềm chế.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 34,6 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so năm 2012; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 215.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người nghèo, chính sách dân tộc tôn giáo của đồng bằng sông Cửu Long được quan tâm và thực hiện có kết quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2012, hiện còn khoảng 7,24%; quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, khó kiểm soát./.

Ngọc Thiện (TTXVN)