Nhiều cá nhân đã bị đề nghị cách chức, giáng chức hoặc buộc thôi việc sau vụ đốn hạ, thay thế cây xanh ở Hà Nội (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo kết luận về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố. Theo đó, người đứng đầu thành phố đã nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu đã để các cơ quan, đơn vị có nhiều thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã đề nghị giáng chức nhiều cán bộ có liên quan đến vụ việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội nhận trách nhiệm

Cụ thể, theo kết luận này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu nhưng đã để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, thành phố yêu cầu ông Hùng cần nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thông báo nội dung kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (đã nghỉ hưu) trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015.

Đối với Sở Xây dựng, thành phố phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với thành phố trong xây dựng, phê duyệt đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Về cá nhân, Ủy ban nhân dân Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc.

Thành phố cũng quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không giao nhiệm vụ lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm cả việc quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa đối với ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đề nghị cách, giáng chức nhiều cán bộ

Cũng theo kết luận sau thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị cách chức, giáng chức nhiều cán bộ có liên quan đến những sai phạm trong việc thay thế, cải tạo cây xanh thời gian vừa qua.

Cụ thể, đối với trường hợp của ông Trần Trọng Hiếu - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã không tán thành hình thức kỷ luật là cảnh cáo và chuyển công tác do bản thân ông Hiếu và Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng đưa ra. Thành phố đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét và xử lý với hình thức Giáng chức với vị trưởng phòng này.

Tương tự, ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác khác. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Mặc dù vậy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cách chức.

Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. Thành phố thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật Cảnh cáo.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Mặc dù vậy, Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng xem xét, xử lý Buộc thôi việc với ông Lê Trung Ngọc, nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm.

Uỷ ban nhân dân thành phố phê bình tập thể lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh, đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh - trực tiếp tham gia việc cải tạo, thay thế cây xanh tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách và được chấp nhận.

Ngoài ra, Công ty Công viên cây xanh cũng kiến nghị xử lý kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Quang Đại, giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh và được sự thống nhất từ thành phố.

Kiểm điểm nhiều Sở, Ủy ban nhân dân quận

Cũng trong kết luận sau thanh tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nghiêm túc phê bình Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông cũng như một số Ủy ban nhân dân các quận huyện trong vụ việc vừa qua.

Đối với tập thể lãnh đạo Sở Tài Chính, thành phố yêu cầu Ban giám đốc cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

Thành phố cũng thống nhất với nội dung kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các cá nhân có liên quan về việc tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Hà Nội yêu cầu Lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Uỷ ban nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận, xử lý nghiêm trách tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố thời gian qua./.