Trước vụ việc lãnh đạo một doanh nghiệp công ích của Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị phát hiện chi lương cho mình cao tới 2,6 tỷ đồng/năm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết Bộ đã yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể vì các trường hợp trên do Sở quản lý.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiến hành kiểm tra và thanh tra toàn bộ các doanh nghiệp công ích trên địa bàn thành phố. Bộ cử đoàn công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét việc thực hiện chính sách ở các doanh nghiệp này.

Trả lời về việc kiểm soát thu nhập tiền lương của cán bộ, công chức, ông Phạm Minh Huân cho rằng: các quy định về chi tiền lương đã được quy định rất cụ thể. Việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương được thực hiện theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

Lương của lãnh đạo, các chức danh chủ chốt trong các doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2012 trở về trước được quy định tại Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thu nhập trong các công ty Nhà nước.

Ngày 14/5 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Điều 4 của Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với lãnh đạo trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách, được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa.

Nghị định quy định mức trần tối đa quy định mức lương tại các tập đoàn kinh tế nhà nước của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách là 36 triệu đồng/tháng; Tổng giám đốc hoặc giám đốc 35 triệu đồng/tháng; Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc 32 triệu đồng/tháng và Kế toán trưởng là 29 triệu đồng/tháng.

Nếu áp đúng theo các quy định sẽ không thể nào có được mức lương gấp 7 lần mức lương tối đa được, Thứ trưởng Phạm Minh Huân khẳng định.

Thứ trưởng Phạm Minh Huân nhấn mạnh: tới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng có những chỉ đạo đối với các bộ, ngành, địa phương nhằm kiểm soát việc này.../.

Phúc Hằng (TTXVN)