Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 15/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để bàn kế hoạch, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Cuộc họp cũng tập trung giải quyết việc phân bổ các nguồn vốn bổ sung để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015; vấn đề sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; việc nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn; tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới 2010-2015.

Tại cuộc họp, qua thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cơ bản nhất trí việc lồng ghép tất cả các nguồn vốn được bổ sung năm 2015 thành một nguồn chung. Trong đó, nguồn vốn ngoài phân bổ vào việc bố trí kinh phí khen thưởng nhân dịp tổng kết, dành phần còn lại cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn và xã phấn đấu đạt chuẩn so với những xã không được ưu tiên.

Về đối tượng và mức khen thưởng, Thường trực Ban Chỉ đạo nhất trí cả nước chọn khoảng 10 tỉnh có thành tích xuất sắc nhất trong xây dựng nông thôn mới. Những tỉnh này sẽ được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động và thưởng 30 tỷ đồng bằng giá trị công trình. Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được Chính phủ tặng Cờ thi đua và thưởng 10 tỷ đồng bằng giá trị công trình.

Tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều được Thủ tướng tặng Bằng khen và thưởng bằng giá trị công trình. Những xã thuộc diện khó khăn, đạt tốc độ tăng tiêu chí cao (đã đạt được trên 10 tiêu chí, số tiêu chí tăng thêm ít nhất là bảy) sẽ được Thủ tướng khen thưởng.

Góp ý về tình hình rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung bảy tiêu chí đối với “Xã nông thôn mới” gồm thủy lợi, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh.

Về tiêu chí “Huyện nông thôn mới,” ngoài tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, cần bổ sung thêm tám tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện, y tế, văn hóa-giáo dục, tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị-xã hội, an ninh trật tự xã hội.

Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ xem xét, công nhận thị xã đạt chuẩn nông thôn mới với những thị xã có ít nhất 50% số xã trong tổng số xã, phường; đồng thời nhất trí tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý Thường trực Ban Chỉ đạo sớm hoàn thiện lại kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 (2011-2015) để gửi các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết giai đoạn 1 xây dựng nông thôn mới theo một số chuyên đề.

Về phân bổ các nguồn vốn bổ sung năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ hợp lý, bảo đảm kinh phí cho các địa phương đầu tư xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, việc phân bổ phải tập trung cho các vùng hiện nay khó khăn. Đồng thời, hai Bộ cần kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ tìm nguồn để khen thưởng các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trong dịp tổng kết này.

Đối với năm tỉnh, gồm Đắk Nông, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn, còn “trắng” nông thôn mới, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản yêu cầu các địa phương này đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến hết năm 2015, mỗi tỉnh này phải có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới và phải làm thực chất, chứ không theo kiểu hình thức lấy được để có thành tích báo cáo.

Riêng đối với xã Thanh Chăn (tỉnh Điện Biên), Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phải có văn bản chỉ rõ việc sử dụng nguồn lực chưa phù hợp và trong tháng tới, cần điều chỉnh bổ sung để thực hiện bằng được các tiêu chí xã nông thôn mới.

Liên quan đến rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức lấy ý kiến, đồng thời đi thực tế nắm tình hình và tổ chức một số cuộc họp để bàn sâu hơn nhằm hoàn thiện các tiêu chí, sao cho khi ban hành phù hợp với thực tiễn địa phương./.