Nghệ sỹ Trung Anh (trái) và nghệ sỹ Xuân Bắc (phải) trong phim ngắn kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu. (Nguồn ảnh: ENV)

Nghệ sỹ nhân dân Anh Tú - Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, Hội đồng cấp cơ sở đã gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân đối với nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc.

Bên cạnh đó, Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân đối với ba nghệ sỹ: nghệ sỹ ưu tú Trung Anh, nghệ sỹ ưu tú Việt Thắng và nghệ sỹ ưu tú Lê Sơn.

[Nghệ sĩ Trung Anh, Xuân Bắc kêu gọi cộng đồng không sử dụng mật gấu]

Trong đợt này, 8 nghệ sỹ khác thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam cũng được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, bao gồm: Minh Hiếu, Mai Nguyên, Tạ Minh, Phương Nga, Thùy Hương, Phú Đôn, Việt Thắng, Dũng Nam.

“Tôi cho rằng, với những cống hiến của các nghệ sỹ trong thời gian qua, việc đề nghị xét tặng các danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú là hoàn toàn xứng đáng,” nghệ sỹ nhân dân Anh Tú chia sẻ.

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia)./.