Sáng nay, các thí sinh đã làm bài thi môn Giáo dục công dân, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018.

Dưới đây là đề thi chính thức môn Giáo dục công dân, mã đề thi: 319.