Ảnh minh họa. (Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều nay, 4/7, các thí sinh bước vào môn thi Sinh học, môn cuối cùng của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016. Mời bạn đọc cùng xem đề thi môn Sinh học năm nay.

Đề Sinh học trang 1 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 2 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 3 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 4 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 5 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 6 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 7 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Đề Sinh học trang 8 (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)