Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cấu trúc đề thi và hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.

Theo đó, đề thi của cả hai kỳ thi này vẫn được ra theo chương trình trung học phổ thông hiện hành và chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề gồm 2 phần chung và riêng. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữ chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng ra theo từng chương trình chuẩn và nâng cao.

Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài, nếu làm cả hai phần riêng thì hai phần đó đều không được chấm điểm.

Như vậy, đây là điểm mới nhất trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học năm 2010 so với năm 2009 (năm 2009, đề thi cũng có hai phần riêng theo hai chương trình chuẩn và nâng cao nhưng thí sinh không được chọn mà học theo chương trình nào thì phải làm bài thi theo phần riêng của chương trình đó).

Với các môn Ngoại ngữ, đề thi chỉ có 1 phần chung cho tất cả các thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Đề thi tốt nghiệp dành cho thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông chỉ có một phần chung dành cho tất cả các thí sinh được ra theo chương trình tương ứng hiện hành.

Hình thức các môn thi của cả hai kỳ cơ bản được giữ nguyên như năm 2009: các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi tự luận; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 (trong số các môn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào tháng 3/2010./.

Phạm Mai (Vietnam+)