Đề thi​ rơi vào các tác phẩm "Đảo thuyền chài," "Chiếc thuyền ngoài xa." Phần nghị luận yêu cầu thí sinh trình bày về vấn đề rèn luyện kỹ năng và tích lũy kiến thức.

Dưới đây là chi tiết đề thi:

De thi mon Ngu van ky thi trung hoc pho thong quoc gia hinh anh 1Đề thi môn Ngữ văn, trang 1. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

De thi mon Ngu van ky thi trung hoc pho thong quoc gia hinh anh 2Đề thi môn Ngữ văn, trang 2. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhóm PV (Vietnam+)