De thi Ngu van vao lop 10: Phan tich bai tho 'Doan thuyen danh ca' hinh anh 1Đề nghi môn Ngữ văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội sáng 7/6 tập trung vào các chi tiết trong 2 bài thơ; "Đoàn thuyền đánh cá" và "Chuyện người con gái Nam Xương."

Với bài thơ đầu tiên, đề bài có phần yêu cầu thí sinh lập luận và diễn dịch, làm rõ hình ảnh người lao động trong một khổ thơ, trong đó sử dụng phép lặp để liên kết và câu có thành phần phụ chú. 

Trong khi đó, từ bài thơ "Chuyện người con gái Nam Xương," phần II của đề thi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy) về vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi chúng ta./.