Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các tổ chức, cá nhân không thông báo bằng văn bản về mức giá đăng ký, kê khai với cơ quan chức năng hoặc tự ý tăng giá có thể sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng.

Đây là những thay đổi vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, h​óa đơn.

[Bộ Tài chính phát hiện tình trạng giá sữa trẻ em vượt khung tối đa]

Cụ thể, theo dự thảo, một trong những điểm mới là việc phạt tiền từ 10-15 triệu đồng với hành vi không thông báo bằng văn bản về mức giá đăng ký, kê khai cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đây cũng là mức phạt được đề xuất cho hành vi áp dụng mức giá kê khai không đúng thời hạn theo quy định kể từ ngày thực hiện kê khai giá với cơ quan chức năng.

Với việc tự ý tăng giá, dự thảo mới của Bộ Tài chính đặt ra mức phạt là 20-30 triệu đồng.

Theo đó, hành vi vi phạm được cơ quan chức năng nhắc tới là tự ý tăng giá theo giá đã kê khai, đăng ký với cơ quan Nhà nước trong trường hợp các cơ quan này đã có văn bản yêu cầu giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa giải trình xong.

Mức phạt cao hơn sẽ được áp dụng với hành vi tự ý tăng giá trong khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ áp dụng mức giá mới và yêu cầu kê khai lại mức giá. Số tiền phạt theo đề xuất của ngành tài chính với những hành vi này là từ 30-35 triệu đồng.

Trong lĩnh vực phí, lệ phí, một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung mức phạt cho hành vi gian lận, trốn nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Hành vi này được cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền từ 1-3 lần số tiền phí gian lận, trốn nộp phí theo quy định. Mức phạt tối thiểu là 6 triệu đồng đồng và mức phạt tối đa là 50 triệu đồng./.