Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 để trình Chính phủ.

Theo đó, Bộ này đề xuất chi trả bảo hiểm xã hội theo mức hưởng của chế độ ốm đau cho người lao động phải nghỉ việc đi cách ly y tế để phòng, chống COVID-19.

Tham gia góp ý xây dựng chính sách này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất hỗ trợ người lao động phải cách ly y tế từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp thay vì quỹ ốm đau thai sản như ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng việc chi trả chế độ thất nghiệp sẽ đúng với tình trạng tạm thời mất việc làm của người lao động. Bên cạnh đó, khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng tốt hơn quỹ ốm đau thai sản hiện nay.

[Đề xuất chi trả chế độ bảo hiểm xã hội với lao động đi cách ly y tế]

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất hỗ trợ người lao động đã và đang tham gia tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế. Mức hỗ trợ là 80.000 đồng/người/ngày, bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly. Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tính đến hết ngày 28/5 có gần 38.000 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện, trong đó có khoảng 26.000 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 120.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong đó có khoảng 84.000 người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày thì trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp theo phương án có đến 30.000 người mắc, dự kiến sẽ có khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó có khoảng 1 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 3 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ đảm bảo được nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động./.

(Vietnam+)