De xuat giam thoi gian dong, tang ho tro tham gia bao hiem tu nguyen hinh anh 1Giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng do Luật Bảo hiểm xã hội không quy định trần tuổi tham gia. Bên cạnh đó, mức đóng linh hoạt phù hợp với người có thu nhập thấp và đặc biệt được Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 277.190 người. Trong đó, có 2.938 người thuộc đối tượng hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 30% chi phí đóng, tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; 4.390 người thuộc hộ gia đình cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 25%, tổng số tiền hỗ trợ gần 2 tỷ đồng; ngoài các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo còn có 269.862 người lao động được Nhà nước hỗ trợ 10% với số tiền trên 36 tỷ đồng.

[Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Tăng nhanh nhưng có 'cán đích'?]

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia bảo hiểm tự nguyện lên tới 405.000 người. Tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 34 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đánh giá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, hiện nay mức hỗ trợ đóng của Nhà nước còn hạn chế, điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu còn dài làm giảm tính hấp dẫn chính sách. Đồng thời, mức chi hoa hồng còn thấp, chưa linh hoạt như các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại khác…

De xuat giam thoi gian dong, tang ho tro tham gia bao hiem tu nguyen hinh anh 2

Từ thực tiễn trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sớm điều chỉnh quy định giảm điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu xuống 15 năm, tiến tới chỉ còn 10 năm (hiện nay quy định là 20 năm) theo đúng tinh thần của Nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đề xuất tăng hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối tượng không thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Chi thù lao đại lý khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng cần được điều chỉnh tăng để nhằm khuyến khích nhân viên đại lý thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra, chính sách cần quy định rõ việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh, thành phố bao gồm cả người chỉ có hộ khẩu tạm trú để thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.

Hồng Kiều (Vietnam+)