Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về việc kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến cuối năm 2017.

Đây là nội dung chủ yếu của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/NHNN về quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đối với khách hàng vay là người cư trú.

​Việc kéo dài thời gian cho vay chỉ áp dụng với các khách hàng vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam và có nguồn thu ngoại tệ đủ để trả nợ.

Ngoài ra, khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Như vậy, hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết cuối năm 2017, thay vì sẽ chấm dứt từ đầu năm như quy định hiện hành.

Các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên./.