(Ảnh minh họa: Vĩnh Trọng/TTXVN)

Trong lần này điều chỉnh tăng lương hưu năm 2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất điều chỉnh lương hưu cho giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995. Đây là nhóm đối tượng hiện nay đang hưởng mức lương hưu rất thấp.

Theo nội dung dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 do Bộ Lao động-Thương đang lấy ý kiến trình Chính phủ.

Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2016, đối với giáo viên mầm non làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 1/1/1995 thì được điểu chỉnh tăng 8%. Nếu mức lương hưu sau khi đã được điều mà vẫn thấp hơn mức lương cơ sở thì được trợ cấp thêm để lương hưu bằng mức lương cơ sở (1.210.000 đồng).

Đối với giáo viên mầm non đang hưởng lương hưu dưới 2.000.000 đồng thì mức hưởng cũng được điều chỉnh tăng từ 1/1/2016. Những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống thì tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng. Đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng thì tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng.

Về kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/10/1995. Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/1995 trở đi./.