Hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Để quản lý đất ngập nước cũng như thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên đối với Công ước Ramsar, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam có kho​​ảng hơn 12 triệu hecta đất ngập nước phân bố rộng khắp các vùng sinh thái, trong đó nhiều vùng đất ngập nước được xác định có giá trị bảo tồn cao (nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên và nhiều khu đã công nhận là khu Ramsar).

Hiện tại, Việt Nam cũng đã trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (năm 1989).

Đất ngập nước có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và thịnh vượng của loài người nhờ các chức năng tiết nước ngầm, tích luỹ chất dinh dưỡng, duy trì đa dạng sinh học. Đất ngập nước còn giúp chắn sóng, gió bão và ổn định bờ biển, chống xói lở, hạn chế sóng thần.

[Míttinh hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới năm 2017]

Vườn Quốc gia Xuân Thủy - rừng ngập mặn Ramsar thứ 50 của thế giới. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Với ý nghĩa nêu trên, trong thời gian qua, nhiều văn bản quản lý đất ngập nước đã được ban hành, trong đó có Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9 /2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nghị định số 109/2003/NĐ-CP và các văn bản liên quan chưa đáp ứng yêu cầu của việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước đang bị đe dọa, có nguy cơ suy thoái…

Chính vì thế, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xây dựng một Nghị định mới về đất ngập nước thay thế Nghị định số 109/2003/NĐ-CP là việc làm cần thiết nhằm giải quyết được các vấn đề bất cập hiện nay trong quản lý đất ngập nước, góp phần kiện toàn văn bản quản lý, nâng cao năng lực bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước ở Việt Nam.

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị định này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.