Ngày 28/8, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị lịch sử và thời đại” nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người và Quốc khánh 2/9.

Hội thảo thu hút hơn 70 bài nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các bài nghiên cứu đều nêu lên những giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá đây là một văn kiện lịch sử quý báu; một tài sản vô giá, kết tụ tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Cùng với thời gian, những điều Bác mong muốn và căn dặn trong Di chúc dù rất giản dị, nhưng đã thể hiện trong đó những giá trị tư tưởng lớn của một trí tuệ mẫn tiệp có tầm nhìn xa trông rộng và thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn cao cả của Người.

Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, bản di chúc mang sức nặng tổng kết một cuộc đời, một sự nghiệp. Với cách mạng và với Đảng, đó là cả một chặng đường chiến đấu gian lao, trải qua những cuộc chiến tranh giải phóng, đánh bại hai đế quốc to, cả chủ nghĩa thực dân cũ lẫn chủ nghĩa thực dân mới - Pháp và Mỹ. Không chỉ vậy, đó còn là sự nghiệp đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là nhân tố đảm bảo quan trọng nhất cho sự bền vững của độc lập dân tộc...

Các bài nghiên cứu đã phân tích nhiều khía cạnh được đề cập trong bản Di chúc như vấn đề phụ nữ, chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, vấn đề giáo dục thanh niên...

Bên cạnh đó, các bài tham luận cũng đều thể hiện sự quyết tâm tiếp tục thực hiện Di chúc Bác Hồ đầy đủ hơn nữa, sâu sắc và trọn vẹn hơn theo kỳ vọng, niềm tin và tấm lòng nhân ái, ý chí kiên cường của Bác Hồ.

Nhân dịp này, nhiều đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo học tập và tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 27/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và Hội Khoa học Lịch sử thành phố tổ chức cuộc tọa đàm khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ”.

Hội thảo đã thu hút hơn 90 bài tham luận của hàng trăm các nhà khoa học, các lãnh đạo thành phố, nhằm đánh giá những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam./.