Thứ Ba, Tháng Giêng 22/01/2019

Đi dọc biên niên sử Việt Nam cùng những chiếc đèn dầu

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+) Bản in

650 chiếc đèn cổ trưng bày tại Triển lãm “Đèn dầu Việt Nam” tại Nhà truyền thống Tổng Giáo phận TP.HCM như một biên niên sử theo suốt chiều dài lịch sử-văn hóa Việt từ thế kỷ 5 TCN đến trước 1975.