Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư 2 tỷ đồng để di dời 135 hộ dân đang sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn.

Các địa phương có số hộ phải di dời lớn là huyện Na Hang 48 hộ, huyện Yên Sơn 30 hộ, huyện Hàm Yên 29 hộ.

Các hộ dân di dời đến nơi ở mới được bố trí sắp xếp theo hình thức xen ghép với các khu dân cư, đồng thời, để các hộ dân di dời đến nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các địa phương chú trọng tạo việc làm cho người dân, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Tuyên Quang... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác di dân theo kế hoạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của chương trình bố trí dân cư và các quy định hiện hành liên quan.

Chủ động chống sạt lở, tăng khả năng thoát lũ, Tuyên Quang cũng đang triển khai xây dựng kè sông Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy, với tổng vốn đầu tư hơn 579 tỷ đồng. Trong đó, kè sông Gâm vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, kè sông Lô hơn 165 tỷ đồng; kè sông Phó Đáy 114 tỷ đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành cuối năm 2012./.