Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò - 'địa chỉ đỏ' giữa lòng Thủ đô

Năm 1997, Nhà tù Hỏa Lò được công nhận là di tích lịch sử, trở thành "địa chỉ đỏ," nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của Thủ đô.
(TTXVN/Vietnam+)