Với quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh, những nhà làm phim nước ngoài có thể đầu tư vào sản xuất và phát hành, phổ biến phim tại Việt Nam.

Đây là những thông tin được nêu tại hội nghị công bố các Luật sửa đổi bổ sung một số Luật thuộc lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức sáng 8/10.

Theo các chuyên gia, đây là một sửa đổi có tính chất bước ngoặt của Luật Điện ảnh Việt Nam hứa hẹn sự phong phú cho nền điện ảnh nước nhà. Hơn nữa, việc nước ngoài đầu tư vào điện ảnh Việt Nam còn tạo điều kiện cho các nhà làm phim trong nước giao lưu, cọ xát nhiều hơn với các nền điện ảnh lớn trên thế giới.

Trước kia, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tham gia vào khâu phát hành phim. Đến năm 2001, khi Việt Nam ký hiệp định quan hệ thương mại với Mỹ, Mỹ là nước duy nhất được đầu tư vào sản xuất, phát hành phim ở Việt Nam.

Để phù hợp với những cam kết cùng UNESCOWTO, Khoản 2 Điều 13 của Luật Điện ảnh đã sửa đổi cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hợp tác đầu tư với doanh nghiệp sản xuất phim, doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp phổ biến phim của Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp liên doanh.

Đối với hình thức đầu tư thành lập liên doanh trong ngành điện ảnh thì luật mới quy định phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn pháp định.

Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009./.


Thuý Mơ (Vietnam+)