Quang cảnh Đại hội sáng 13/10. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ ​XIII, nhiệm kỳ 2015​-2020 đã được khai mạc, với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc."

Đến dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; đại diện các ban, bộ, ngành của Trung ương và 349 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng nhận được lẵng hoa của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số tỉnh, thành gửi tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Tô Huy Rứa biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

​Ông cũng yêu cầu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII làm rõ những hạn chế, yếu kém đã và đang cản trở bước phát triển của tỉnh.

Điện Biên vẫn là một trong những địa phương nghèo, khó khăn nhất trong các tỉnh, thành của cả nước; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chuyển dịch kinh tế còn chậm; kết cấu hạ tầng còn kém và thiếu đồng bộ.

Tỉnh chưa có hướng đi rõ và những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế và thu hút các nguồn lực đầu tư. Đời sống của một bộ phận nhân dân các dân tộc vùng cao, biên giới còn hết sức khó khăn...

Ông Tô Huy Rứa gợi ý một số nội dung để đại hội tập trung thảo luận Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các địa phương trong cả nước để tạo bước bứt phá, phát triển nhanh hơn.

Tỉnh cần xác định rõ vấn đề cần ưu tiên, khâu đột phá trong phát triển kinh tế. Điện Biên cần ưu tiên phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; coi trọng giữ rừng, trồng rừng, trồng cây cao su, càphê, chè và gạo, chăn nuôi gia súc; khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển một số ngành công nghiệp, nhất là các ngành khai khoáng, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng.

Tỉnh cần phát triển mạnh du lịch nhất là du lịch văn hóa và lịch sử, cửa khẩu; tăng cường tìm kiếm và khai thác các nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng.

Ông Tô Huy Rứa lưu ý tỉnh cần bám sát quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt và trên cơ sở các nguồn lực, kế hoạch đầu tư trung, dài hạn cần chỉ đạo rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết gắn với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phấn đấu xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại 2 theo hướng đô thị thân thiện với môi trường.

Đảng bộ tỉnh lãnh đạo phát triển toàn diện các mặt văn hóa, xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tạo chuyển biến căn bản mạnh về giáo dục đào tạo.

Điện Biên cần có giải pháp mạnh phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, trọng tâm là đào tạo nghề, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ công chức cấp xã.

Tỉnh cũng cần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bố trí sắp xếp tái định cư thủy điện Sơn La; xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh; tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế; tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Ông Tô Huy Rứa mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ phát huy được truyền thống hào hùng, vượt lên gian khó, phát huy nội lực phấn đấu xây dựng Điện Biên phát triển hơn, giàu đẹp hơn. Đồng thời các ban, bộ, ngành của Trung ương và các địa phương trong cả nước sẽ chung tay góp sức cùng Điện Biên hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đảng bộ tỉnh XIII đề ra để xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

Báo cáo chính trị tại Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nêu rõ trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2010. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo đúng mức.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tổ chức quốc tế được mở rộng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch chậm nhưng chưa vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển đàn gia súc, tỷ lệ che phủ rừng chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị. Kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra 18 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu với 9 giải pháp thực hiện. Trong đó Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; bố trí và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên thực hiện hiệu quả xóa đói giảm nghèo bền vững.

Điện Biên cũng tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời có những phương án, giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII diễn ra đến ngày 15/10./.